Rzadko kiedy można zobaczyć porównanie gry której pierwsza wersja ukazała się na rynku 20 lat temu w stosunku do wznowienia. Na przykładzie gry Resident Evil 2 możemy zobaczyć jak bardzo zmienił się poziom graficzny oferowany przez konsolę, przez ten czas.

Obie gry, Resident Evil 2, i Resident Evil 2 Remake posiadają najlepszą oprawę graficzną jak na swoje czasy (Remake zostanie wydany w styczniu 2019). W przypadku oryginału grafika została wykonana na prerenderowanych tłach z narzuconymi modelami 3D liczonymi w czasie rzeczywistym przez konsolę, technika pełnego 3D nie była w tym czasach możliwa ze względu na brak mocy sprzętu. W przypadku nowej wersji, grafika jest liczona w czasie rzeczywistym w pełnym 3D, do czego dochodzą wszystkie możliwe efekty dostępne w dzisiejszych czasach.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.