Author: Naczelnik

Redaktor naczelny pilnujący porządku na stronie PS4 Site Polska. Wiernie oddany sprawie PlayStation w Polsce.